Diagnosztikai megoldások

Vezetői konzultáció - Amit nevezhetünk egyszerűen úgy is, hogy beszélgetés a vezetővel. A vezető megismerésén keresztül egy ablak nyílik a teljes szervezetre is. A vezető gondolkodásmódjának, az őt foglalkoztató problémáknak, a szervezetről alkotott véleményének, az általa közvetített értékrendnek, valamint a tanácsadóval kialakított kapcsolatának egyenként és összességében is olyan értékes információ tartalma van, amit a kellő szakértői tapasztalattal feldolgozva szükség szerint önálló visszajelzésre, vagy javaslattételre használok fel. Eseti megítélés alapján lehet szó 50-90 perces egyszeri alkalomról, vagy 2-3 alkalomból álló sorozatról is.

Interjú - Strukturált, vagy félig-strukturált (rögzített, vagy csak részben rögzített kérdésekkel) információgyűjtés egy előre meghatározott témakörben, általában 50 percben. Az alanyok kiválasztásához vezetői közreműködésre van szükség. Olyan személyekkel érdemes interjút készíteni, akik a formális pozíciójuk alapján, vagy a személyiségükből fakadóan, esetleg történeti okok miatt meghatározóak a szerveti eredményesség vonatkozásában.

Fókusz csoport -  Egy bizonyos témakörre irányuló, strukturált megbeszélés, amit egy 4-10 fős csoporttal folytatunk. Általában egy alkalomból áll, 2x90 percben. A megbeszélés során egy a megbízóval egyeztetett témavázlatot és annak megfelelő kérdéseket dolgozunk fel. Az eredmény vonatkozásában itt is döntő a résztvevők kiválasztása, melynek szempontjai szintén a feltárandó témától függenek.

Tematikus kérdőívek - A feltárni kívánt témának megfelelő kérdések kidolgozásához, a válaszok érdemi kiértékeléséhez, az érvényes következtetések és a meglapozott javaslatok kidolgozásához jelentős tanácsadói tapasztalatokra és alapos magatartástudományi felkészültségre van szükség. Az általam kidolgozott kérdőívek leggyakoribb alkalmazási területei, a munkavállalói elégedettség, a lojalitás, a szervezeti kultúra felmérése. Szükség szerint papír alapú, vagy online felületen történő kitöltésre, eredmény bemutatásra, vezetői prezentációra is megfelelő informatikai háttérrel és felkészültséggel rendelkezem.  

 Ajánlatok díjazássalEgyedi ajánlatkérés 

 

Scroll to Top