Vezetői konzultáció

A dialógus modell kereteit alkalmazom leginkább, amelyben végezhetünk, akár diagnosztikai, vagy megoldási célú munkát is. A keretrendszer elsősorban a vezető és a konzulens viszonyát határozza meg. Az eltérő szakmai háttér, valamint a belső és külső nézőpont különbözősége, olyan fontos adottságok, amiket az eredményes munka szolgálatába állíthatunk. A konzultáció témáját - szervezeti jelenségeket, problémákat - középpontba helyezve, partneri viszonyban, egymás meglátásainak véleményezése, a másik meggyőzésére irányuló szándék nélkül, vezetői szemléletű párbeszédet folytatunk.

Konzulensként a vezetői, tanácsadói tapasztalataimat felhasználva, a külső nézőpontom tudatos megtartásával, kérdésfeltevéssel, a vezető megállapításainak konstruktív opponálásával, akciótervek kidolgozásával, vezetés- és fejlesztés módszertani lehetőségek bemutatásával tudok hozzájárulni a munkánk sikeréhez.

Az érték központú elemezés (appreciative inquiry) elveinek megfelelően a megoldás érdekében az elérhető erőforrások felkutatására, a meglévő vezetői, szervezeti, környezeti lehetőségek felismerésére összpontosítunk, tartózkodva a hiányosságok és múltbeli hibák hangsúlyozásától.

A munka hossza a témakörtől és az esetleges kiegészítő megoldásoktól függően alakul. Lehet akár egy alkalom, illetve sorozat jellegű is.

 Ajánlatok díjazássalEgyedi ajánlatkérésPróba konzultáció kérés 

 

Scroll to Top