Tapasztalati tanulás

Az aktív tapasztalatszerzésre alapul az egyik leghatékonyabb, ciklikus folyamatban zajló felnőttkori tanulási módszer. Először megteremtjük a témának megfelelő tapasztalatszerzés lehetőségét és a résztvevők aktivitás közben élményeket szereznek. Közvetlenül ezután egy erre alkalmas csoporthelyzetben az átélt élmények tudatosításával foglalkozunk, majd az egyénenként érvényes tanulságok megfogalmazása következik. A tanulságok alapján, az aktuálisan átélt eseményektől elvonatkoztatott, általános érvényű, az alaptémára is alkalmazható elméleti feltevéseket teszünk. Ezeket az elméleti feltevéseket a gyakorlatban is alkalmazzuk, amely egy következő tapasztalatszerző ciklust indíthat el. (Kolb & Fry)

A tapasztalati tanulás mechanizmusának köszönhetően a részvevők a tréningek témájának megfelelő „éles helyzetekben saját élményekkel gazdagodnak. Így a munkatársak és a vezetők egy problémamegoldó gondolkodásmódot sajátíthatnak el a mindennapi működésük javítása érdekében. A tárgyi tudás és technikák mellett, maradandó hatású, személyes élményeket szerezhetnek, és önismereti fejlődésen mehetnek keresztül.

Csoportdinamikai eszközökkel irányított fejlesztésekben, tréningeken az alábbi négy vonatkozásban, gyakorlati módon alkalmazom a csoportdinamika elméleteit.

A szervezeti kultúra és értékrend megalkotása több mint az iroda falára függesztett jelmondat. A csoporttagok szerepeinek kialakítása és az elvekre, normákra épülő viselkedésük vezet a csoport céljainak megfelelő eredményekhez.
Az elkötelezettséghez, összetartozáshoz, a csoportkohézióhoz szintén nem elegendő egy vezetői elhatározás. A felépítése olyan hosszú távú folyamatban zajlik, amelynek része az együttműködésre való érdekeltség egyéni eltéréseinek megismerése és figyelembevétele.
A nem pozícióból fakadó alá- fölérendeltségi viszonyokat az információhoz való egyenlőtlen hozzáférési lehetőségek alakítják. Ezért a kommunikációs, interakciós minták megváltoztatása lehetővé teszi a formális és az informális hatalmi pozíciók összehangolását.
Az egyének által behozott, de egymástól elszigetelten képviselt nézetek, szokások, értékítéletek rombolhatják a szervezet egységét. Ezért kiemelt jelentőségű, hogy a közös tapasztalati helyzetekben szerzett élményeken keresztül kialakuljon, és dinamikusan fejlődhessen a csoportkultúra.

 

Scroll to Top