Kompetenciafejlesztés - tréningek

változatos elnevezések ellenére a kompetenciafejlesztő tréningeknek lényegében mindig ugyanazon két témakörben kell támogatniuk a résztvevők fejlődését: A kommunikációban és az önismereti munkában. Mindkét területen a továbblépéshez erős személyes motivációra és a tapasztalatszerzésre való nyitottságra van szükség.

A készségfejlesztő tréningek elsősorban az egyéni fejlődést támogatják és a csoporthatásból adódó  előnyeiket inkább járulékos következménynek tekintem. Az eredményesség nagymértékben függ a résztvevők megfelelő kiválasztásától és a számukra aktuálisan valóban hasznos tematika összeállításától. Ehhez arra van szükség, hogy pontosan feltárjuk a tréningre való igény hátterében álló valós szükségleteket is.

A vezetőknek a megfelelő szakmai képzettség mellett, az adott szervezeti környezettől és a célkitűzésektől függően, folyamatosan megújuló készségekre van szükségük. A szervezeti eredményességet akadályozó problémák felismeréséhez és az azok megoldásában vállalt felelősség megosztásához önismereti, szemléletbeli és gyakorlati felkészültségre is szert kell tenniük.

A vezetői tréningek tematikái a pozíció eredményes betöltéséhez szükséges kulcskompetenciák - kommunikáció, kiválasztás, döntéshozatal, delegálás, időgazdálkodás, felelősség megosztás, motiválás, konfliktuskezelés, team építés, változáskezelés fejlesztésére fókuszálnak. Ugyanakkor a vezetők lehetőséget kapnak a további egyéni fejlődésükhöz szükséges lépések felismerésére is.

Módszer specifikus, tréning jellegű, csoportos megoldások célja az egyéni és a szervezeti eredményesség együttes fejlődése. Ennek érdekében egy komplex folyamatot alkotunk, melynek lépései:

• a vezetők bevonása és céljaik meghatározása,
• a valódi problémák feltárása és pontosítása,
• a résztvevők céltudatos kiválasztása,
• a résztvevők motivációinak és hozzáállásuk megismerése,
• a tematika és az időkeretek testre szabása,
• a tréningnapok és a köztes tapasztalat szerzési időszakok rendje,
• a vezetők által támogatott implementációs időszak,
• és végül az eredmények értékelése.

Mindezek együttesen szolgálják a szervezeti célok elérését, miközben a résztvevők többsége számára lehetővé válik, hogy a saját tempójának megfelelően haladjon a fejlődésben.

Bővebben a kompetenciafejlesztésről és a tréningekről
 Ajánlatok díjazássalEgyedi ajánlatkérésPróbatréning igénylés 

 

Scroll to Top