Az önismeret jelentőségéről

Önismerete minden embernek van, és mindenki ösztönösen foglalkozik vele egész életében. Azt, hogy valakinek elegendő-e az önismerete, kizárólag az dönti el, hogy az aktuális élethelyzetében képes-e megküzdeni a felmerülő problémáival, vagy sem. Amikor éppen nem, akkor beszélhetünk elakadásokról.

Munkahelyi keretek között az ilyen elakadások erősen ronthatják az egyéni teljesítőképességet, gátolhatják az előrehaladást, a csapatmunkát, valamint azt, hogy a szervezet a tőle telhető legjobbat nyújtsa. Ilyen esetekben a megfelelő szakemberek igénybevételével egy külső beavatkozás segít a megoldásban.

Az egyének fejlődésen keresztül befolyásolható a szervezet. Amikor az a célunk, hogy egy csoport vagy egy szervezeti részleg problémáit kezeljük, eredményességét növeljük, ilyenkor is az egyéni önismereti fejlődésen keresztül vezet az út. A tréningek elsősorban a résztvevőkre hatnak, és csak áttételesen, az egyéneken keresztül a csoport egészére. Egy tréning valójában ezen a közvetett módon gyakorolhat hatást a csapatmunkára és a szervezet teljesítményére, hatékonyabb működésére. 

Ezért a fejlesztéseim célja, hogy a csoportos munka során a résztvevők közül minél többen olyan, a társas életet, együttműködést, munkavégzést befolyásoló tapasztalatokat szerezzenek, amelyek hatást gyakorolnak a másokhoz és önmagukhoz való viszonyukra, ezen keresztül a mindennapos munkahelyi működésükre is. Ez pedig új tapasztalatok szerzésén és a közben átélt különféle élmények tudatos feldolgozásán keresztül, vagyis az önismereti fejlődés útján valósulhat meg.

EredményeségrőlTémaválasztásrólRésztvevőkről
TréningezésrőlFelelősségrőlCoachingról
VezetésrőlTanácsadórólÖnismeretről

 

Scroll to Top