A vezetésről

Az eredményes vezetők tevékenységének középpontjában a gördülékeny szervezeti működést és a beosztottak sikerét akadályozó tényezők folyamatos keresése, kutatása áll. A vezetők feladata felismerni a vállalati eredményességet akadályozó szervezeti problémákat és ilyenkor gyakran kerülnek szóba a szervezetfejlesztés és a képességfejlesztés, tréningezés különböző módszerei.

A tipikus tanácsadói ajánlatok alapján a vezetők joggal várják el a szervezeti, együttműködésbeli vagy a különféle kompetencia problémák gyors és teljes körű megoldását. Szerintem ez teljesíthetetlen ígéret volna. Szervezetfejlesztőként, trénerként a fejlődéshez, változáshoz szükséges módszertani szaktudást, az együttműködési keretek megteremtését, megfelelő visszajelzéseket, inspiráló légkört kell biztosítanom, azonban nem vállalhatom fel a vezetők szerepét. Ezért elengedhetetlennek tartom a szervezeti beavatkozások teljes folyamatában - beleértve a gondos előkészítést és követését - a felelős vezetők aktív részvételét. További sikertényező az is, hogy a vezető a trénert, konzulenst nem a megoldások emberének, hanem egy szakértő partnernek tekintse az általa kitűzött célok eléréséhez.

A kompetenciafejlesztésben a tréningezés kiváló módszer lehet az egyéni fejlődés beindításához, felgyorsításához, azonban a kedvező tendenciák fenntartáshoz, a tartós hatás kialakításához a tréningeken képviselt szemlélettel, értékrenddel konzisztens szervezeti környezetre van szükség, amely hosszú távon támogatja a beindított változási folyamatokat. Ennek a környezetnek a kialakítása a vezetők felelőssége. Ahogy a mindennapokban, ugyanúgy a fejlesztési időszakokban is a vezetőn múlik a támogató szervezeti környezet megteremtése. Nyilvánvaló, hogy a beosztottak függnek vezetőiktől, és a fejlődésük érdekében az ő iránymutatásukra, támogatásukra van a legnagyobb szükségük, különösen a hosszú távú hatás érdekében.

A vezetők fejlődése a szervezet eredményességének legmeghatározóbb tényezője. Három vezetői terület folyamatos fejlesztését tartom kiemelkedően fontosnak: Döntésképesség, felelősség megosztás, kommunikáció

Amikor egy vezető előtt feltárul egy probléma, azonnal döntéshelyzetbe kerül azzal kapcsolatban, hogy mit kezdjen a megoldásra vonatkozó felelősséggel. A felelősségvállalás alapvetően egy morális, etikai kérdés. Gyakorlati megközelítésben annyit tesz, mint vállalni és kezelni a problémával együtt járó feladatokat, érzelmi nyomást és lelki feszültséget. A vezető nem arra hivatott, hogy minden tekintetben ő vállaljon felelősséget, hanem hogy megossza azt a megfelelő módon, a megfelelő személyekkel, és hogy figyelemmel, visszajelzésekkel kísérje a megoldási folyamatokat.

EredményeségrőlTémaválasztásrólRésztvevőkről
TréningezésrőlFelelősségrőlCoachingról
VezetésrőlTanácsadórólÖnismeretről

 

Scroll to Top