A témaválasztásról

Számszerűsíthető eredmény és tervezhető megtérülés az olyan beavatkozásoktól várható, amelyek a szervezet céljainak megvalósítása érdekében nélkülözhetetlenek, vagyis amelyekre valóban komoly szükség van. Legjobb, ha egy felmérésre, vagy fejlesztésre az adott vállalat személyzeti-humánerő stratégiája alapján kerül sor. Amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, azt javaslom, hogy tekintsük át legalább két éves távlatban a megtörtént és a tervezett humánerővel kapcsolatos változtatásokat.

Rutin megoldások, vagy inkább egyedileg kidolgozott tematika - számomra nem jelent dilemmát. A készségfejlesztő tréningek címeit mindaddig csupán hívószavaknak tartom, amíg fel nem tárjuk az egyéni kompetenciák hiányait, a kezelendő teljesítményproblémákat, az adott szervezetre jellemző együttműködési nehézségeket. Meggyőződésem, hogy csak az alapos előkészítéssel dolgozható ki a megfelelő fejlesztési terv, amelyet a munka során folyamatosan alakítani érdemes a résztvevők visszajelzései és a csoportdinamikai eseményeknek megfelelően.

EredményeségrőlTémaválasztásrólRésztvevőkről
TréningezésrőlFelelősségrőlCoachingról
VezetésrőlTanácsadórólÖnismeretről

 

Scroll to Top